Krydsord

la ropa
Beklædning

Tryk på tallet og find ordet, du skal oversætte.
1   2                    
           3          
    4      5             
   6                  
                   
7                     
       8              
               9      
 10         11