uregelmæssige verber

Udfyld. Vamos a las tareas side 36.

Indsæt det ord, der passer i sætningen
Ord, der ender på: -ger, -gir bliver til -jo.
Ord, der ender på -cir, -cer bliver til -zco.
Ver bliver til: veo/saber bliver til sé/dar bliver til doy.
Oír ændres til y i 3. person ental/flertal: oye, oyen

Indsæt den rigtige form af verbet i 1. person:
1. Yo un taxi a la estación. Jeg tager en taxa til stationen. (coger)
2. Yo las tareas. Jeg retter opgaverne. (corregir) (e-i)
3. Yo silencio. Jeg kræver ro. (exigir)
4. Yo a los niños. Jeg beskytter børnene. (proteger)
5. Yo el coche. Jeg kører bilen. (conducir)
6. Yo productos. Jeg producerer produkter. (producir)
7. Yo el libro. Jeg oversætter bogen. (traducir)
8. Yo a mucha gente. Jeg kender mange mennesker. (conocer)
9. Yo en Dinamarca. Jeg fødes i Danmark. (nacer)
10. Yo a mi padre. Jeg ligner min far. (parecer)
11. Yo un pájaro. Jeg ser en fugl. (ver)
12. Yo que Shakira es columbiana. Jeg ved, at Shakira er columbianer. (saber)
13. Yo propina. Jeg giver drikkepenge. (dar)