Cuba - la lucha cubana

Opgaver fra bogen, som man kan udfylde i Word

Interviews på dansk: Interviews fra bogen på dansk.

Quiaøvelser

Kahoot: 2-3. år

Supplerende tekster

Sange

Juan Rivera Prevot

Turisme